vervolg-mandy-geslaagd

Heeft u vragen over het nieuwe vergunningvrij bouwen? Wij zijn geheel op de hoogte en helpen u graag!

Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz-van Haegen, kondigde in een interview aan dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum is nog niet bekend. Verwacht wordt dat hierover na de zomer meer duidelijkheid komt.

De omgevingswet

Op 18 juni 2014 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de Omgevingswet (Ow) ingediend. Het voorstel heeft tot doel om alle wet- en regelgeving, die betrekking hebben op het omgevingsrecht, te bundelen in één wet. Het omgevingsrecht laat zich beschrijven als het rechtsgebied dat betrekking heeft op menselijke activiteiten in relatie tot de leefomgeving.

Wilt u iets met ons bespreken? Wij nemen graag contact met u op.