vervolg-mandy-geslaagd

Heeft u vragen over het nieuwe vergunningvrij bouwen? Wij zijn geheel op de hoogte en helpen u graag!

Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz-van Haegen, kondigde in een interview aan dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum is nog niet bekend. Verwacht wordt dat hierover na de zomer meer duidelijkheid komt.

De reden van het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet, is dat er nog onduidelijkheid bestaat over enkele complexe juridische aanpassingen. Die hebben onder andere te maken met de complexiteit van de ministeriële regelingen en de Aanvullingswetten grond en natuur.

Met de nieuwe Omgevingswet wordt beoogd om de wet- en reglgeving met betrekking tot het aanvragen van omgevingsvergunningen sterk te vereenvoudigen. De Omgevingswet moet de nu nog versnipperde wetgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, in één wet, met daaronder (slechts) 4 AMvB's, bijeenbrengen. Ook het maken van een gemeenschappelijk digitaal informatiesysteem, waarmee informatie tussen alle betrokkenen gedeeld kan worden, duurt langer dan gedacht.   

De decentrale overheden worden echter geadviseerd om niet achterover te leunen, maar vooral door te blijven gaan met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet in de organisatie.

Wilt u iets met ons bespreken? Wij nemen graag contact met u op.