vervolg-mandy-geslaagd

Heeft u vragen over het nieuwe vergunningvrij bouwen? Wij zijn geheel op de hoogte en helpen u graag!

De website van Jonkers Mediation is vanaf nu online

Zoals wij eerder op de website bericht hebben, bieden wij vanaf 1 januari 2017 ook Mediation aan. Jonkers mediation heeft haar eigen website. Vanaf nu is www.jonkersmediation.nl online!

Jonkers Mediation is een aparte afdeling binnen Jonkers Advies. Onze medewerkster Mandy Jonkers heeft in 2016 haar examen voor MfN-registermediator gehaald en zij zal de afdeling dan ook runnen. Ze doet mediations bij geschillen op het gebied van de omgeving , buren, arbeid en zakelijke geschillen. Onder mediation op het gebied van omgeving vallen bijvoorbeeld geschillen over verleende vergunningen, over ruimtelijke plannen e.d. De deelnemers kunnen zijn burgers, maar ook gemeenteambtenaren. Onder burengeschillen wordt verstaan geschillen tussen buren, zowel in woonsituaties als in bedrijfssituaties. Dit kan uiteenlopende onderwerpen betreffen. Onder arbeidskwesties worden verstaan alle soorten geschillen die betrekking hebben op werksituaties, zoals ontslag, verstoorde verhoudingen tussen collega's e.d. Dit kan ook betrekking hebben op overheidsinstanties. Zakelijke geschillen kunnen gaan over (de uitleg van) contracten, geschillen tussen bedrijven en een consument, samenwerking (tussen verschillende bedrijven), bedrijfsovername, fusies of opvolging, bouw en onroerend goed, faillissement, kwesties op het gebied van huur, ontbinding van rechtspersonen en oveirge zakelijke dienstverlening.

Neemt u vooral even een kijkje op de website van Jonkers Mediation!MfN Registermediator 150dpi 300x150

 

 

Wilt u iets met ons bespreken? Wij nemen graag contact met u op.