vervolg-HORECA

Heeft u vragen over het nieuwe vergunningvrij bouwen? Wij zijn geheel op de hoogte en helpen u graag!

Drank en Horecawet

Wanneer u een restaurant of een café wilt beginnen, hebt u daarvoor vaak een Drank- en Horecavergunning nodig. Zonder Drank- en Horecavergunning mag u namelijk geen alcohol schenken in uw zaak. U moet aan verschillende eisen voldoen om een dergelijke vergunning te kunnen krijgen. Zo mag u bijvoorbeeld niet zijn veroordeeld in een strafzaak en moet u het certificaat sociale hygiëne hebben behaald.

Jonkers Advies kan u helpen met de procedure van (het aanvragen van de) Drank- en Horecawetvergunning.

Uw buurman heeft een Drank- en Horecawetvergunning aangevraagd. Het horecabedrijf waarvoor vergunning is aangevraagd, ligt erg dicht in de buurt van uw woning. U vreest dat u, als gevolg van de verleende vergunning, overlast zult krijgen. U wilt daarom bezwaar tegen de vergunning maken. Houd u in de gaten dat de termijn om bezwaar te maken 6 weken bedraagt. Zorg dat u er op tijd bij bent!

Jonkers Advies kan u van dienst zijn met het maken van een analyse van de kansen en aan de hand daarvan, eventueel met het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift.

Wilt u iets met ons bespreken? Wij nemen graag contact met u op.