vervolg-handhaving

Heeft u vragen over het nieuwe vergunningvrij bouwen? Wij zijn geheel op de hoogte en helpen u graag!

Handhaving

De ruimte is schaars, maar ideeën zijn er genoeg. Die ideeën passen niet altijd langs elkaar. U hebt bijvoorbeeld een recreatiepark en uw buren hebben in de nabije omgeving hun veehouderij. U hebt het vermoeden dat zij zich niet aan de voorschriften in hun omgevingsvergunning voor milieu houden. U vreest dat uw bezoekers weg zullen blijven als gevolg van de geuroverlast. U wilt daarom bij de gemeente om handhaving vragen.

Jonkers Advies kan u helpen met het opstellen van een verzoek om handhaving.

 

Andersom kan uw buurman ook handhaving vragen van uw activiteiten. U hebt bijvoorbeeld een boomkwekerij, waarbij u in de buitenlucht enkele hulpmiddelen hebt opgeslagen. Uw buurman vindt die opslag een belemmering van zijn uitzicht en vraagt daarom handhaving. U hebt die spullen echter dagelijks nodig en als u ze niet op uw perceel kunt opslaan, wordt de bedrijfsvoering bijna onmogelijk. U hebt er belang bij dat niet wordt gehandhaafd.

Jonkers Advies kan namens u een reactie op het voornemen tot handhaving opstellen.

Wilt u iets met ons bespreken? Wij nemen graag contact met u op.