vervolg-omgevingsvergunning

Heeft u vragen over het nieuwe vergunningvrij bouwen? Wij zijn geheel op de hoogte en helpen u graag!

Milieu

Wanneer uw bedrijfsactiviteiten van nadelige invloed zijn op het milieu, krijgt u met milieurecht te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor agrarische bedrijven. In de meeste gevallen dienen bedrijven een melding te doen bij de gemeente in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Als het gaat om bedrijven die echt van grote nadelige invloed op het milieu zijn, moet echter een melding worden ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit, of een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu worden aangevraagd.

Jonkers Advies kan voor u analyseren welke toestemmingen u nodig heeft en deze voor u aanvragen.

Wilt u iets met ons bespreken? Wij nemen graag contact met u op.