vervolg-omgeving

Heeft u vragen over het nieuwe vergunningvrij bouwen? Wij zijn geheel op de hoogte en helpen u graag!

Ruimtelijke plannen

Voor elk stukje Nederland geldt een ruimtelijk plan. Meestal is dat een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geldt voor een bepaald gebied en geeft aan alle percelen een bestemming. Per bestemming worden regels gegeven over het gebruik van die percelen en regels over wat er gebouwd mag worden.

Als een omgevingsvergunning voor bouwen wordt aangevraagd, moet die meestal voldoen aan de regels van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is dus van groot belang voor uw (groei)mogelijkheden. Eens in de tien jaar moet een bestemmingsplan opnieuw worden vastgesteld. In de procedure tot het vaststellen van een bestemmingsplan hebt u de gelegenheid om daarop te reageren. U kunt dan reageren op wijzigingen die de gemeente in het nieuwe bestemmingsplan wil doorvoeren.

Jonkers Advies kan voor u een analyse maken van de gevolgen van die wijzigingen voor uw bedrijf/perceel en aan de hand van die analyse een reactie op het vast te stellen bestemmingsplan indienen.

Wilt u iets met ons bespreken? Wij nemen graag contact met u op.